دوره 6، شماره 18، بهار 1403، صفحات 67 - 87
نویسندگان : محمدعلی حرفت *

چکیده :
بخش املاک و مستغلات در سرتاسر جهان پاسخ های متفاوتی دریافت می کند. از جمله عوامل نگران کننده، پشیمانی پس از خرید از سوی صاحبان املاک یا مستاجران در حال افزایش است که تا به امروز هرگز از طریق تحقیقات علمی ارزیابی نشده است. این پشیمانی می‌تواند در زمان پسا قرنطینه و رکود ناشی از ممنوعیت بازرسی‌ها و قوانین فاصله‌گذاری اجتماعی که توسط کشورهای مختلف اجرا می‌شود، بیشتر شود. هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل اصلی پشیمانی پس از خرید مالکان و اجاره‌کنندگان املاک و مستغلات در دهه گذشته با استفاده از ادبیات منتشر شده و موضوعات آنلاین است. بر اساس ادبیات مربوطه، 118 مقاله شناسایی شده و متن‌کاوی سیستماتیک، و چهار موضوع آنلاین با 135 پاسخ، مطالعه حاضر مدل‌های پویایی سیستم را برای ارزیابی و پیش‌بینی افزایش پشیمانی مصرف‌کنندگان در دهه گذشته توسعه می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که میزان پشیمانی مصرف‌کنندگان مستغلات بر اساس داده‌های منتشر شده پس از خرید در سطح هشداردهنده‌ای بالای 90 درصد است که نسبت به سال 2015، 20 درصد افزایش یافته است. در میان دلایل عمده ذکر شده، فرآیند خرید و فروش پیچیده، فقدان یا دقت اطلاعات، هزینه های مسکن، اندازه خانه، وام مسکن، نمایندگان فروش، بازرسی ها و تصمیم گیری احساسی دلایل اصلی پشیمانی هستند. این نتایج و بحث‌های مرتبط ممکن است به تصمیم‌گیرندگان املاک کمک کند تا وضعیت فعلی را ارتقا دهند، به سمت یک املاک و مستغلات هوشمند حرکت کنند و از پشیمانی آینده‌نگر در بخش های املاک و مستغلات اجتناب کنند.

کلمات کلیدی :
تصمیم گیری، سرمایه گزاری، مدیریت املاک و مستغلات


مشاهده مقاله
84
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۷ دی ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳