دوره 6، شماره 18، بهار 1403، صفحات 112 - 123
نویسندگان : مهدی رحمتی *

چکیده :
هدف: هدف از این مطالعه تعیین نوع ابزارهای دخیل در مدل کسب‌وکار به مشتری برای برآورده کردن انتظارات مشتریان و ‏‏به‌کارگیری استراتژی‌های ناب و بازاریابی در کل زنجیره تامین است. طرح پژوهش/ روش‏شناسی/ رویکرد: در صنعت مسکن ‏در کلان شهر تهران، ضرورت تلفیق ابزارهای تولید ناب و بازاریابی در مدیریت زنجیره تامین بیش از پیش ‏مشهود است. در ‏این پژوهش، پروژه‌های مسکونی ناتمام در شهر تهران برای تعیین اینکه آیا مدیران انتظارات مشتریان ‏آگاه از خطرات ‏محیط‌زیست را برآورده می‌کنند، مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه و نرم‌افزارهای ‏AMOS‏ و ‏SPSS‏ ‏به‌عنوان نرم‌افزار تحلیلی برای توسعه ابزارهای آمیخته بازاریابی استفاده شد. یافته¬ها: این مطالعه ابزارهای بازاریابی ترکیبی را ‏شناسایی می کند. این یافته شانزده ابزار بازاریابی را شناسایی می کند. ارزش/ اصالت پژوهش: استفاده از بازاریابی در صنعت ‏مسکن به عنوان یک فلسفه مدیریتی می تواند با ارائه جهت و پیشرفت در طول چرخه عمر ‏پروژه ساخت، به پایداری و ‏سازگاری این صنعت کمک کند.. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: ‏: استفاده از روش‌های ترکیبی جدید در استراتژی بازاریابی ‏پیشنهاد می‌شود، جایی که شرکتی تصمیم می‌گیرد تفاوت ‏بخش‌های بازار را نادیده بگیرد و کل بازار را با یک استراتژی تبلیغ ‏کند، از ایده پخش پیامی که به تعداد افراد زیادی می‌رسد ‏پشتیبانی می‌کند.‏

کلمات کلیدی :
تولید ناب، تجارت به تجارت، رضایت مشتری، ابزار بازاریابی


مشاهده مقاله
81
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۷ آبان ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳