دوره 4، شماره 13، زمستان 1401، صفحات 61 - 70
نویسندگان : سید کامران یگانگی * و فاطمه انبارلو

چکیده :
این مقاله، کاربرد تکنیک‌های پژوهش عملیاتی در بازار بورس و اوراق بهادار را مورد مطالعه قرار می‌دهد. امروزه بورس اوراق بهادار یکی از ارکان تأمین منابع مالی در بازار سرمایه کشورها می باشد. فعالیت و سابقه این بازار در ایران به 55 سال قبل باز می گردد. در یک تقسیم‌بندی ابتدایی و ساده اقتصادی، میتوان مردم را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول کسانی هستند که پول و سرمایه و پس‌انداز دارند، اما نمی‌توانند فعالیت اقتصادی انجام دهند. دسته دوم نیز افرادی هستند که توانایی انجام کار اقتصادی دارند، اما به سرمایه برای انجام آن نیازمندند. بورس، بازاری است که نیاز به یادگیری دارد و شما نیز برای فعالیت در بورس فقط به اینترنت و حداقل سرمایه نیاز دارید. برای موفقیت در بازار بورس لازم است بتوانیم این بازار را به کمک روش‌هایی تحلیل کنیم(یگانگی، کریمیان، 1400). با توجه به اهمیت موضوع، امروزه رابطه دوسویه بین مفاهیم مالی و سرمایه گذاری با تکنیک‌های پژوهش عملیاتی وجود دارد؛ یعنی همانطور که تکنیک‌های مختلف پژوهش عملیاتی برای مسائل مالی بکار گرفته شده اند، نظریه های مالی نیز نیازمند توسعه و بهبود تکنیک‌های پژوهش عملیاتی بوده هستند. تکنیک‌های مختلف پژوهش‌ عملیاتی مانند برنامه‌ریزی خطی، الگوی مارکوویتز وLPP سیمپلکس و سایر مدل ها همگی برای رسیدگی به بخش زیادی از چالش های بازار سهام استفاده شده‌اند. ازاین رو مقاله حاضر به صورت مروری و به طور خلاصه به برخی از کاربرد تکنیک های پژوهش های عملیاتی در بازار بورس و اوراق بهادار می پردازد.

کلمات کلیدی :
پژوهش عملیاتی، بازار بورس، سرمایه گذاری


مشاهده مقاله
328
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۸ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۵ آذر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱