دوره 4، شماره 1-10، بهار 1401 - جلد اول، صفحات 15 - 1
نویسندگان : احمد آرین تبار * و پرویز سعیدی

چکیده :
نگاه به بازار سرمایه از منظر هر سرمایه گذار متفاوت است از این جهت نمی توان برای سرمایه گذاران نسخه ای واحد پیچید طوری که همه از یک مسیر به سود برسند و در بازارهای مالی موفق باشند. اکنون سؤالی بوجود می آید و آن این است که آیا علم روانشناختی عصبی میتواند در فهم و درک بازار سرمایه به ما کمک کند؟ متخصصین بازارهای مالی اعتقاد دارند این امکان وجود دارد. استفاده از علوم مختلف در حل مسائل پیش روی پژوهش¬گران مالی در سال¬های اخیر به صورت چشم¬گیری افزایش یافته است مالی عصبی (نوروفایننس) گرایشی نوین در حوزه علوم مالی است که پس از مالی رفتاری مورد توجه متخصصین این حوزه قرار گرفت. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل روانشناختی بازار و مرور برخی مفاهیم مانند مالی- عصبی، مالی- عاطفی و مالی- هورمون است. مالی رفتاری ، بنیان¬های مالی استاندارد را بهم ریخت اما خود به نمونه¬ی مستقلی دست نیافت و این سوال در ذهن محققین، تحلیلگران و مشاوران سرمایه گذاری شکل گرفت که « تحلیل ها ومشاوره های مالی باید برچه اساسی صورت گیرد ؟ » انتقادات وارد شده به مکتب مالی رفتاری باعث شد تا پژوهش ها در سال 2000 به سمت رویکرد نوینی به نام مالی عصبی گام بردارد. هدف ما در این مقاله بررسی برجسته‌ترین موضوعات در تامین مالی عصبی است. سپس رفتارها و فرآیندهای مغزی را بر اساس پژوهش های صورت گرفته عنوان می نماییم و در نهایت می توانیم به این آگاهی دست یابیم که اگر بتوان رفتارهای پردازشگرانه مغز را درک نمود, تصمیمات سرمایه گذاران در شرایط مختلف تصمیم گیری می¬تواند منجر به یک انتخاب بهینه گردد.

کلمات کلیدی :
مالی عصبی, رفتار سرمایه گذاران, تصمیم گیری مالی سرمایه گذاران


مشاهده مقاله
116
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۰ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۰ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۰ مرداد ۱۴۰۱