دوره 6، شماره 18، بهار 1403، صفحات 134 - 147
نویسندگان : سید کامران یگانگی * و زهرا باباخانی

چکیده :
این مقاله به مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی می‌پردازد. هدف اصلی آن، بررسی نقش مدیریت منابع انسانی در ارتقای عملکرد سازمان‌ها و بهره‌گیری از دانش و تخصص کارکنان در عصر فناوری و تغییرات سریع است. مقاله بر اهمیت دانش به عنوان یک منبع رقابتی تاکید دارد و مدیریت دانش را به عنوان فرآیندی کلیدی برای دستیابی به موفقیت سازمانی مطرح می‌کند. در این مقاله، توجه ویژه‌ای به کارکنان دانشی شده است که به دلیل توانایی‌های خاص خود در حل مسائل غیرمعمول و خلاقیت، نقش مهمی در تقویت نوآوری سازمانی دارند. چالش‌هایی مانند مقاومت کارکنان در به اشتراک‌گذاری دانش و تخصص خود و نیاز به تعریف دقیق و شفافی از نقش کارکنان دانشی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. مقاله تاکید دارد که سازمان‌ها باید به طور فعال و هدفمند استراتژی‌های مدیریت دانش و منابع انسانی را دنبال کنند تا بتوانند در محیط رقابتی کنونی به مزیت‌های رقابتی پایدار دست یابند. اهمیت ارتباطات درون سازمانی و تبادل آزاد اطلاعات، ایجاد ساختارهای سازمانی منعطف و پاسخگو، توجه به سلامت روانی و رفاه کارکنان، و اهمیت توازن بین کار و زندگی شخصی کارکنان از دیگر موضوعات مهم مطرح شده در این مقاله هستند. نقش رهبری تحول‌آفرین و قدرتمند در هدایت و انگیزه‌بخشی به کارکنان و ایجاد محیطی مناسب برای نوآوری و خلاقیت نیز برشمرده شده‌اند. در نهایت، مقاله به اهمیت ارتباطات درون سازمانی و ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات و دانش تأکید می‌کند.

کلمات کلیدی :
مدیریت استراتژیک، منابع انسانی، کارکنان دانشی


مشاهده مقاله
78
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۱ مهر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۴ دی ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳