دوره 4، شماره 1-10، بهار 1401 - جلد اول، صفحات 52 - 39
نویسندگان : امیر احمداشرفی * و سیاوش نظامی و بابک حاتمی و سارا صیادی

چکیده :
سازمان های امروزی در محیط های پیچیده ، پویا و شدیدا متغیر زندگی می کنند شرکت های صنعتی برای عرضه محصول یا خدماتی با کیفیت بالا همواره نیاز به بکارگیری تکنولوژی های نوین ندارند‌‌ و در صورتیکه سیستمی برای بهبود فرآیند و عملکرد نیروی انسانی بکار گرفته نشود، از نظر منابع و زمان هزینه های زیادی را پرداخت خواهند کرد. فرهنگ کایزن در بسیاری از کشورهای صنعتی برای افزایش بهره وری مورد الگوبرداری قرار گرفته است. لذا این مطالعه مروری با هدف بررسی نقش کایزن در بهره وری سازمان ها انجام شده است. بعد از مطالعه مقالات معتبر انگلیسی و فارسی زبان و حذف موارد تکراری، 41 مقاله مرتبط به دست آمد. نتایج نشان داد که در شرکت ها و محیط های کار، موداها یا موارد اتلافی وجود دارند که با حذف آن ها می توان هزینه ها را کاهش و بهره وری را افزایش داد. همچنین در رابطه با اهمیت فرهنگ کایزن به عنوان یک واسطه در نوآوری و بهره وری سازمانی واحدی ارائه می دهد. روابط فرضی از منظر تجربی و نظری با شواهد روشنی مبنی بر اینکه نوآوری در فرآیند و بهره وری سازمانی مقدمات فرهنگ کایزن هستند، که لازم است در سازمان ها و بخصوص شرکت های تولیدی صنعتی پشتیبانی گردد. این مطالعه، به منظور افزایش بهره وری و پیاده سازی فرهنگ کایزن در سازمان ها پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی :
فرهنگ کایزن، نوآوری، بهره وری


مشاهده مقاله
113
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۹ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۰ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۰ مرداد ۱۴۰۱