دوره 4، شماره 13، زمستان 1401، صفحات 90 - 96
نویسندگان : سیما وثوقی اصل * و زهرا عصمتی و مرتضی کوشکی و علی قربان زاده

چکیده :
از زمانى که اینترنت وارد فضاى زندگى انسان شده تا به امروز، على رغم تمام محاسن و مزایاى آن، یکسرى دغدغه ها و نگرانى هایى را بر خانواده ها تحمیل نموده است. موضوعی که درذتمام جوامع موضوعیت داشته و محدود به جامعه و یا اقلیتی خاص نمی شود. به دلیل ویژگی های خاص فضای مجازی و نو بودن این پدیده، بسیاری از والدین فرصت، امکان و یا توان کافی برای شناخت دقیق این فضا و کاربردهای آن را به دست نیاورده اند و عدم آشنایی مناسب آنها با این فضا و در مقابل استفاده روزمره نوجوانان و جوانان و حتی کودکان از این فضا باعث شده است که یک فضای محرمانه و خصوصی در داخل خانه برای فرزندان ایجاد شود و آنها بدون دغدغه و بدون احساس وجود ناظر بیرونی به سایت های مختلف در این فضا دسترسی یافته و بعضاً به دلیل ویژگی های سنی و شخصیتی و کنجکاوی های خود متأثر از فضاهای ناسالم موجود در اینترنت گردند از سوی دیگر اینترنت شکاف میان نسل ها را عیان تر کرده است. آسیب های اجتماعی یکی از مسایل مورد توجه جامعه بشری از گذشته تا به امروز می‌باشد. هر نوع رفتاري كه با ارزش هاي شناخته شده ي جامعه در تعارض باشد و باعث اختلال در كاركرد فرد در خانواده و جامعه شود آسیب اجتماعی نامیده میذشود. رشد روز افزون آسیب‌های اجتماعی شبکهذهای مجازی، دانش آموزان را تهدید می‌کند و هوشیاری والدین و اولیای مدرسه برای صیانت از آنها در برابر این آسیب‌ها ضروری است. این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی آسیب‌های اجتماعی نوجوانان در استفاده از شبکه های مجازی در مدارس و به ارائه راهکارهای مقابله با این آسیب‌ها می‌پردازد. در این پژوهش کاهش ارتباطات خانوادگی و افت تحصیلی به ترتيب با 85 و2/84 درصد با اهميت ترين و اختلال در شکل گیری هویت نوجوانان و پرخاشگری با 2/20 و 15 درصد کم اهميت ترين اولويت از دیدگاه دانش آموزان انتخاب شدند.

کلمات کلیدی :
آسیب های اجتماعی، شبکه های مجازی، نوجوان، اولویت بندی


مشاهده مقاله
344
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۷ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۸ آبان ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱