دوره 4، شماره 1-10، بهار 1401 - جلد اول، صفحات 333 - 318
نویسندگان : میثم حجتی مروست * و نرگس مصباح و احمد دین‌محمدی و امین بنایی و کسری فتاحی

چکیده :
جهان امروز بیش از هر زمان دیگر با سرعت در حال تغییر است. هر سازمان برای اینکه در چنین محیط رقابتی به حیات خود ادامه دهد، نیازمند نوآوری و بهبود دائمی است. مهم‌ترین مؤلفه اثرگذار در سازمان، نیروی انسانی آن است که فرایند بهبود رفتارهای آنان، بیشترین تأثیر را در پیشرفت و تعالی یک سازمان دارد. همچنین نظام آراستگی (5S)یک فلسفه برجسته ژاپنی برای توسعه هر نوع سازمانی در سراسر جهان است که ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی خود را برای بهبود انگیزه و ارزش‌های اخلاقی همه کارکنان در سازمان تلفیق می‌کند. اصول نظام آراستگی اغلب با بهره‌وری مرتبط است و از ابتکارات کیفی برای بررسی هر فرایند شغلی به‌منظور حذف فعالیت‌های معمول و بیهوده که خطرات بالقوه ایمنی را ایجاد می‌کنند، استفاده می‌شود. بهره‌وری کارکنان یک عامل تعیین‌کننده در دستیابی به اهداف سازمان است. یکی از عواملی که بر بهره‌وری کارکنان تأثیر می‌گذارد، توجه به نظام آراستگی است. هدف از انجام این مقاله بررسی مروری پژوهش‌های مرتبط با نظام آراستگی در بهره‌وری سازمانی می‌باشد. در ابتدای مقاله به مقدمه سپس ادبیات نظری پژوهش و پیشینة پژوهش و در آخر به نتیجه‌گیری پژوهش پرداخته شد.

کلمات کلیدی :
نظام آراستگی، بهره‌وری کارکنان، نظام آراستگی حلال، کیفیت


مشاهده مقاله
420
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۹ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۴ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۱۴ اسفند ۱۴۰۲