دوره 5، شماره 16، پاییز 1402، صفحات 82 - 102
نویسندگان : وحید چناری * و سید محسن عبدالهی موسوی

چکیده :
این پژوهش مروری بر خط مشی های مختلف مالیات بر ارث در کشورهای منتخب اروپایی و ایالات‌متحده و ایران انجام شده است . در اکثر کشورها نرخ مالیات مربوط به رابطه بین موصی و ذی‌نفع و همچنین ارزش دارایی‌های موروثی است. در بیشتر کشورها، انتقال ثروت در خانواده‌ها ترجیحا مورد توجه قرار می‌گیرد. (‏نرخ‌های مالیات پایین‌تر، معافیت‌های مالیاتی و برجستگی‌ها)‏. این امر به ویژه در مورد دارایی‌های تجاری و خانه‌های خانوادگی صادق است. این تحلیل بیشتر در مورد ویژگی‌ها و اثرات رژیم‌های مالیات بر ارث بحث می‌کند، که شامل پاسخ‌های رفتاری افراد و اثرات توزیعی مختلف مالیات بر ارث است. اگرچه درآمد واقعی مالیات بر ارث در کشورهای منتخب بسیار پایین است، برخی از شاخص‌ها به پتانسیل‌های درآمدی بالاتر در آینده اشاره دارند. یک طرح مناسب برای مالیات بر ارث می‌تواند به کاهش بیشتر نابرابری ثروت کمک کند.

کلمات کلیدی :
مالیات بر ارث، رژیم‌های مالیاتی، نابرابری ثروت


مشاهده مقاله
242
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۳ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۱ تیر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۰ آبان ۱۴۰۲