دوره 4، شماره 13، زمستان 1401، صفحات 34 - 49
نویسندگان : نساء كفاش جودي *

چکیده :
امروزه افزایش رقابت بین صنایع ، کار بازاریابی و کسب سود بیشتر را برای سازمان ها دشوار کرده است. از این رو به روند های جدید تر و به روز تری در بازاریابی نیاز می باشد که با سبک زندگی امروزه مشتریان و شرکت ها که در اثر عواملی همانند توسعه روزافزون ابزارهای دیجیتال در تمامی ابعاد زندگی بشر تطابق بیشتری داشته باشد و بتواند با ایجاد تحولاتی در بازار کسب و کار ها به رشد صنایع کمک چشمگیری کند. حال دیجیتال مارکتینگ به عنوان عاملی در تحولات بازارهای کسب و کار شناخته می شود. بگونه ای که تبدیل به یکی از مفاهیم پرکاربرد دربازاریابی شده است و مزایایی برای شرکت ها مانند دسترسی آسان و سریع به مشتریان و رشد بی سابقه ی صنایع حتی در شرایط بحرانی کرونایی را فراهم کرده است . بنابراین علی رغم ضرورت احساس شده نسبت به این تکنیک توسعه ی آن در کشور های درحال توسعه ای چون ایران پایین تر از حد مطلوب و مورد نیاز کشور می باشد و مغفول مانده است به نحوی که به صورت باور نکردنی برخی از شرکت ها همچنان به روش های سنتی بازاریابی عمل کرده و خود را از فرصت های بالقوه بازاریابی دیجیتال بی نصیب می گردانند به همین جهت در این مطالعه اهتمام به بررسی جوانب این تکنیک کرده و پس از ارائه تعاریفی مختصر از مفاهیم ضروری و بررسی نظریه های مطرح شده در قالب ادبیات تحقیق و بررسی پژوهش های پیشترانجام شده توسط سایر محققین براساس اطلاعات جمع آوری شده مزایا، معایب، ... این تکنیک را استخراج خواهیم کرد.

کلمات کلیدی :
دیجیتال،‎ ‎دیجیتال‎ ‎مارکتینگ،‎ ‎تحول،‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار


مشاهده مقاله
376
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۷ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۱ آبان ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱