دوره 4، شماره 13، زمستان 1401، صفحات 159 - 169
نویسندگان : شایان روحانی راد *

چکیده :
تحقیق حاضر در صدد ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌های لاستیک و پلاستیک پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران با به کارگیری مدل ترکیبی از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره است. معیار‌های مالی از برجسته‌ترین روش‌های ارزیابی عملکرد و مفیدترین شاخص‌ها برای ارزیابی وضعیت مالی شرکت‌ها هستند. چالش اصلی در تجزیه و تحلیل معیارهای مالی این است که هریک از معیارهای مالی بُعد خاصی از عملکرد مالی شرکت را ارزیابی می‌کنند؛ بنابراین، معیارهای مالی، مدیران و سرمایه‌گذاران را سردرگم می‌کند. روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره راه‌حلی برای رفع این چالش هستند. در این پژوهش از روش IAHP که یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره است به‌دلیل مزایایی از قبیل سازگاری در مقایسات و اثربخشی استخراج اطلاعات برای وزن‌دهی گزینه‌ها استفاده شد. همچنین با توجه به ویژگی‌های همچون دستگاه ریاضی ساده، جامعیت نتایج و نتایج پایدار از روش‌ MABAC نیز برای رتبه‌بندی شرکت های لاستیک و پلاستیک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره زمانی دو ساله (سال‌های 1399 تا 1400) استفاده شد.

کلمات کلیدی :
رتبه‌بندی، ارزیابی عملکرد، تصمیم‌گیری چندمعیاره، روش IAHP، روش MABAC


مشاهده مقاله
633
دانلود
0
تاریخ دریافت
۳۰ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۳ آذر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱